Waterprojek

Waterprojek

NHS WERK VIR WATER

12540970_1048202358554255_1098713047211483634_n

NHS se leerdeers en ouers, sowel as lede van die gemeenskap, het bygedra tot die waterinsamelingsprojek waartydens 15 000 liter water op Dinsdag 26 Januarie na Senekal vervoer is. Me. Linda Spasimante van NHS was in beheer van die projek. Mnr. Georg Müller, ‘n ouer van die skool, het twee vragmotors beskikbaar gestel en saam met ‘n span helpers die water na Senekal vervoer. Diesel is deur Nkomazi Fuel en Skankane Transport geborg en Skankane het ook die tolgelde gedek. Die koste om die water in Senekal af te laai beloop ongeveer R13 000.

Volgens mnr. George Müller was die uitreik vir hom ‘n belewenis wat hy nog nooit in sy lewe ervaar het nie. Hy sê dat bedankings vir sy moeite ingestroom het, maar dat dit eintlik hy is wat vir die Nellies en die gemeenskap moet dankie sê. Hierdie ervaring het sy geloof in ons Hemesle Vader versterk. Die water is na twee skole, naamlik Itmusang- en Mohalatli Primêre skool versprei. Die skole het beide ongeveer 1500 leerders en daar is ongeveer twee tot drie liter water per leerder per dag beskikbaar vir gebruik. Hy verwys ook na ‘n ouetehuis waar die oumense slegs 2 liter water per dag ontvang om te drink en vir basiese gebruik. Hy meen dat ons baie bevoorreg is en dat ons moet op hou om kleingelowig te wees, want die “Here is baie goed vir ons!” Hy sê dat die mense van Senekal hom op die hande gedra het en dat hulle selfs gevra het om sy Nellie-ondersteuningshempie te hou.

 

12644816_1049939361713888_1837009592669404839_n    12651309_1049938895047268_2092100822339338612_n12644847_1048202351887589_1340576278275642268_n             12654278_1049938628380628_581853951816197310_n