Visie en Misie

Visie en Misie

VISIE EN MISIE VAN NHS SPORTBURO

VISIE

Om die mees toonaangewende, innoverende en funksionele sportburo in hoërskole te wees.

MISSIE

Om binne die raamwerk van die karakter van Hoërskool Nelspruit skolesport as integrale deel van die leerders uit te bou tot ‘n beeldbouer en werwingsagent vir die skool deur uitnemendheid in bestuur, afrigting en prestasie ten einde te poog om ‘n opvoedkundige bydrae tot die leerder in sy totaliteit te maak, sodat hy/sy sy plek positief in die skoollewe en maatskappy kan volstaan asook te help om die personeel en afrigters tot ‘n hoë vlak mannekragkorps op te lei en saam te snoer.