Vakpakkette: Gr. 10-12

Nasionale kurrikulumverklaring (NKV)

Vanaf 2006 word die nuwe kurrikulum in Suid-Afrikaanse skole geïmplementeer. Leerders neem sewe vakke waarvan twee amptelike tale moet wees. Lewensoriëntering en Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid is verpligtend. Verder moet leerders drie vakke kies uit die lys hieronder.

a4-300x200

 

Vier verpligte vakke

1.   Afrikaans Huistaal

2.   Lewensoriëntering

3.   Engels Eerste Addisionele Taal

4.   Wiskunde Akademies of Wiskundige Geletterdheid

 

a5-300x200

Kies drie keusevakke

1.   Fisiese Wetenskappe (Natuur- en skeikunde)

2.   Lewenswetenskappe (Biologie)

3.   Inligtingstegnologie

4.   Rekenaargebruikerstegnologie (Rekenaarstudie en Rekenaartik )

5.   Rekeningkunde

6.   Besigheidstudies (Bedryfsekonomie)

7.   Gasvryheidstudies (Hotelhouding en Spyseniering)

8.   Ingenieursgrafika en -ontwerp (Tegniese Tekene)

9. Siviele Tegnologie (Houtwerk)

10. Toerisme

11. Geografie

 

Laai af

Aanduiding van vakpakkette met die oog op universiteitstoelating