Vakpakette Gr 10 - Gr 12

Vakpakette Gr 10 – Gr 12

 

VAKPAKETTE GR 10 – GR 12

 

  INI_KLASKAMER_1  
     
 

Graad 10 en 11(2007) Nasionale kurrikulumverklaring (NKV)

Vanaf 2006 word die nuwe kurrikulum in Suid-Afrikaanse skole geïmplementeer. Leerders neem sewe vakke waarvan twee amptelike tale moet wees. Lewensoriëntering en Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid is verpligtend. Verder moet leerders drie vakke kies uit die lys hieronder.

Vier verpligte vakke: 

1.   Afrikaans Huistaal

2.   Lewensoriëntering 

3.   Engels Eerste Addisionele Taal 

4.   Wiskunde Akademies of Wiskundige Geletterdheid

  

Kies drie keusevakke: 

1.   Fisiese Wetenskappe (Natuur- en skeikunde) 

2.   Lewenswetenskappe (Biologie) 

3.   Inligtingstegnologie

4.   Rekenaargebruikerstegnologie (Rekenaarstudie en Rekenaartik ) 

5.   Rekeningkunde 

6.   Besigheidstudies (Bedryfsekonomie) 

7.   Gasvryheidstudies (Hotelhouding en Spyseniering) 

8.   Ingenieursgrafika en -ontwerp (Tegniese Tekene) 

9. Siviele Tegnologie (Houtwerk) 

10. Toerisme

11. Geografie

 
 

 

 

AANDUIDING VAN VAKPAKETTE MET DIE OOG OP UNIVERSITEITSTOELATING