Topbestuur

 

Mnr. Johan Hattingh (Senior adjunkhoof).

Mnr. Johan Hattingh (hoof).

Mnr. Kobus Hartman (Adjunkhoof: Bemarking).

Mnr. Kobus Hartman (Adjunkhoof: Bemarking).

Mnr. Willie van der Merwe (Adjunkhoof: Kurrikulum)

Mnr. Willie van der Merwe (Adjunkhoof: Kurrikulum)

Mnr. Sybrand Viviers (Adjunkhoof: Buite-Kurrikulêr).

Mnr. Sybrand Viviers (Adjunkhoof: Buite-Kurrikulêr).

 

Departementshoofde

Mnr. Wouter de Vos (Departementshoof: Natuur en Skeikunde).

Mnr. Wouter de Vos (Departementshoof: Natuur en Skeikunde).

Dr. Hanelize (Departementshoof: Opvoedkundige leiding).

Me. Hannalize Coetzee (Departementshoof: Opvoedkundige leiding).

Me. Gerda Dreyer (Departementshoof: Wiskundige Geletterdheid).

Me. Gerda Dreyer (Departementshoof: Wiskundige Geletterdheid).

Me. Elsa Harley (Departementshoof: Administrasie).

Me. Elsa Harley (Departementshoof: Administrasie).

Me. Retha Smit (Departementshoof: Tale).

Me. Retha Smit (Departementshoof: Tale).

Arno

Mnr. Arno van Wyk (Hoof: Dissipline).

Mnr. Paul Herbst (Fasiliteitsbestuurder).