Staan Hoërskool Nelspruit só by

Staan Hoërskool Nelspruit só by

November 21, 2018
|

NHS is ‘n dinamiese skool wat op akademiese-, sport- en kultuurterreine uitstekend presteer en in gerekende kringe as die top skool in Mpumalanga beskou word.

Die skool is egter absoluut afhanklik van die betaling van skoolfonds ten einde gehalte onderwys en die suksesvolle dag tot dag bestuur van die skool te verseker. Daar is egter ‘n groeiende getal ouers wat nie in staat is om die skoolfonds wat gehef word, te betaal nie. Gevolglik kwalifiseer hierdie ouers vir statutêre kwytskelding, soos voorsien in die Skolewet. Dit bring mee dat die skool se bedryfsbegroting onder druk kom.

Een projek om die skool in hierdie verband te ondersteun, is ‘n aftrekorder-model  wat behels dat u ‘n keuse kan uitoefen om ‘n maandelikse bedrag van so min as R100  aan hierdie verdienstelike saak te bewillig. 

Dit is egter belangrik om kennis te neem dat hierdie fonds nie vir die doel van spesiale projekte of die oprig van nuwe fasiliteite op die been gebring is nie, maar om direkte ondersteuning te bied aan behoeftige leerders soos nodig en dus ook by te dra tot die dag tot dag bestuur van die skool waar daar ’n tekortkoming is as gevolg van swak betaling van skoolfondse.

Die Palmdraerstrust poog ons om so gou moontlik so veel moontlik aftrekorders van R100 per maand (of meer) te kry. Hoërskool Nelspruit bedank graag alle oudleerlinge, ouers en vriende van die skool wat reeds onderneem het om hierdie projek te ondersteun (ignoreer asb. hierdie skrywe indien u reeds ‘n brydrae maak).

Sien asb. onderstaande skakel vir meer inligting rondom die voorgestelde debietorderprojek asook ‘n vorm vir maandellikse debietorder as u nie reeds deel is van hierdie inisiatief nie: http://www.nelliesh.co.za/wp-content/uploads/debietorder-vorm-afr.pdf

Dit sal ook vir die skool van groot waarde wees indien u hierdie skrywe en dokumente aan ander oud-Nellies of vriende wat NHS goedgesind is kon aanstuur of hul kontakbesonderhede vir ons aanstuur.

Ondersteuners en oud-leerlinge van die skool word aangemoedig om gratis op nellies.alumnet.co.za te registreer vir Nellie-nuus.

U positiewe gesindheid en ondersteuning in die verband word opreg waardeer. Ons hoop om gou van u te hoor!

Kontak asseblief vir me. Aliche Bezuidenhout vir meer inligting: aliche@nelliesh.co.za 

Nellie-groete.