Slaagvereistes

Slaagvereistes

SLAAGVEREISTES GR 8 EN 9

    

 • Afrikaans 50%, Engels 40%, Wiskunde 40%.

 

 • Enige 3ander vakke moet ‘n gemiddeld van 40% behaal word, uitgesonderd Siswati
 • Enige 2 ander vakke 30%

 

SLAAGVEREISTES GR 10 TOT 12

 

 • In Afrikaans Huistaal moet 40% behaal word.
 • Van die 6 oorblywende vakke moet in                  

                              2 vakke 40% behaal word en

                              3 vakke 30% behaal word.

 • Een vak mag gedruip word mits dit nie Afrikaans is nie.

UNIVERSITEITSTOELATING

 • 50% + moet behaal word in minstens 4 van die volgende vakke:
 1. Afrikaans Huistaal, 
 2. Engels,  Wiskunde,
 3. Wiskundige Geletterdheid,
 4. Fisiese Wetenskap,
 5. Lewenswetenskappe,
 6. Geografie,
 7. Besigheidstudies,
 8. Rekeningkunde,
 9. Rekenaarinligtingstegnologie en
 10. Ingenieursgrafika- en ontwerp.
 • Rekenaartoepassingstegnologie, Siviele Tegnologie en Gasvryheidstudies speel geen rol in die bepaling Universiteitstoelating nie.
 • Vir LOR geld daar spesifieke punte wat behaal moet word vir ‘n sekere rigting.
 • Vir elke studierigting geld daar spesifieke punte wat in sekere vakke behaal moet word.
 • Universiteite het verskillende wyses/formules vir berekening van ‘n toelatingspunt gegrond op prestasie in die vakke.
 • Raadpleeg Universiteite se inligtingstukke.