Slaagvereistes

Gr. 8 & 9

• Afrikaans 50%, Engels 40%, Wiskunde 40%.

• Enige 3 ander vakke moet ‘n gemiddeld van 40% behaal word, uitgesonderd Siswati

• Enige 2 ander vakke 30%

 

Gr. 10-12

• In Afrikaans Huistaal moet 40% behaal word.

• Van die 6 oorblywende vakke moet in

– 2 vakke 40% behaal word en

– vakke 30% behaal word.

– Een vak mag gedruip word mits dit nie Afrikaans is nie.

 

Universiteitstoelating

• 50% + moet behaal word in minstens 4 van die volgende vakke:

  • Afrikaans Huistaal,
  • Engels,  Wiskunde,
  • Wiskundige Geletterdheid,
  • Fisiese Wetenskap,
  • Lewenswetenskappe,
  • Geografie,
  • Besigheidstudies,
  • Rekeningkunde,
  • Rekenaarinligtingstegnologie en
  • Ingenieursgrafika- en ontwerp.

 

• Rekenaartoepassingstegnologie, Siviele Tegnologie en Gasvryheidstudies speel geen rol in die bepaling Universiteitstoelating nie.

• Vir LOR geld daar spesifieke punte wat behaal moet word vir ‘n sekere rigting.

• Vir elke studierigting geld daar spesifieke punte wat in sekere vakke behaal moet word.

• Universiteite het verskillende wyses/formules vir berekening van ‘n toelatingspunt gegrond op prestasie in die vakke.

• Raadpleeg universiteite se inligtingstukke.