Skoollied

wapen

Hoërskool Nelspruit-skoollied

Die son van hierdie wye land,
die groeikrag van ons grond,
Is deel van hart en lewe
Getuig ons met hart en mond,
Ons bid om krag van Bowe,
Ons roeping te volvoer,
Ons land en ook ons Nasie
as eenheid saam te snoer,
Bereid ons goed en bloed te offer
vir ons land, Suid-Afrika.

Ons trots besit en dure pand
Die vreugde van ons hart,
Die sieraad van die Laeveld
DIE NELSPRUITSE HOËRSKOOL,
Ons jeug se sorgloos lewe,
Die vorming van ons gees,
die stukrag van ons strewe,
sal hier veranker wees.
Ons leuse as ‘n vaandel dra

PALMAM  QUI  MERUIT  FERAT.