Saspac Global

Saspac Global

May 16, 2012
|
 

KOPPELING MET SASPAC GLOBAL

 

In ‘n verdere poging om ons kommunikasie aan u te verbeter, wil ons graag Saspac-Global aan u bekend stel. U kry die geleentheid om deur die Internet u kind se data, wat op ons administrasie-stelsel (Saspac) lê, te besigtig. U kan die volgende data beskou:

• Leerlingbesonderhede
• Ouerbesonderhede
• Skoolfonds betalings/uitstaande
• Afwesighede en redes
• Debiet/Kredietpunte soos tot op datum
• Punte soos op rapport
Om te registreer vir die stelsel moet u na die volgende webblad gaan:

http://global.nelliesh.co.za:8080

U kies die Parent Login skakel bo-aan die blad. U sal dan gevra word om ‘n Admission number en password in te sleutel. Vir eerste registrasie kies u die blou skakel onderaan wat sê: Forgot password?

U sal dan gevra word om een van die ouers se selfoonnommers (verkieslik die nommer wat u tydens registrasie vir ons gegee het) in te sleutel. U kind se toelatingsnommer en geheime wagwoord sal dan via SMS aan u gestuur word. U herhaal dan die proses, kies weer Parent Login op die webblad.

Die keer sleutel u die toelatingsnommer by Admission number in en die wagwoord by password. U sal dan toegang tot al die data hê. Indien u ‘n boodskap kry dat dit ‘n foutiewe selfoonnommer is, moet u die skool kontak sodat ons u besonderhede kan opdateer.

LET WEL: As u twee of meer kinders het, sal elke kind sy eie wagwoord hé.

Hierdie fasiliteit word gratis aangebied. Al die inligting is privaat en slegs u kan dit besigtig. Indien u enige problem ervaar kan u die skool kontak en vra vir Me E Harley. (eh@nelliesh.co.za)