NHS se nuwe sportfasiliteite amptelik ingebruikgeneem!

NHS se nuwe sportfasiliteite amptelik ingebruikgeneem!

Hoërskool Nelspruit het Maandag 24 April sy splinternuwe sportfasiliteite aan vriende en ouers van die skool bekendgestel waar die spog Astro-hokkieveld, addisionele netbalbane en die B-rugbyveld amptelik met vriendskaplike vertoonwedstryde ingebruikgeneem is.

 

Die hoofvertoonwedstryd is tussen NHS se eersteseunshokkiespan en die van Christian Brothers’ College in Boksburg gespeel nadat daar ‘n seremoniële lint geknip is om die veld amptelik te open.

 

NHS is ‘n dinamiese skool wat na uitnemendheid op alle terreine streef. Die daarstelling van hoë kwaliteitfasiliteite by NHS dra daartoe by dat die skool in gerekende kringe as een van die toonaangewendste skole in Suid-Afrika beskou word.

Leerders se drome kan nou vlerke kry. Op sportgebied bied die nuwe Astro-hokkieveld, addisionele rugbyveld en twee netbalbane nie net die geleentheid vir verhoogde frekwensie van oefeninge nie, maar verseker verhoogde deelname deur die uitbou van B- en C-spanne. Verder sal die Astro ‘n daadwerklike bydrae tot die kwaliteit van NHS-hokkie lewer en provinsiale en nasionale aandag geniet.

 

Maar dit is met harde werk deur personeel, ouers, leerders en die breë gemeenskap wat hierdie kwaliteit fasiliteite beskikbaar gestel kan word.

 

Hoërskool Nelspruit loods nie voortdurend fondinsamelingsaksies nie, maar vyfjaarliks – eenmaal in ‘n leerder se hoërskoolloopbaan word daar ‘n fiesta gehou om fondse in te samel. Die fondse word gebruik vir die finansiering van kulturele aktiwiteite, die voorsiening en instandhouding van sportgeriewe soos die nuwe Astro, netbalbane en rugbyveld asook bestaande fasiliteite, die verfraaiing van die terrein en die aankoop van opvoedkundige hulp.

 

Dit is dus vir Hoërskool Nelspruit ‘n riem onder die hart om te weet dat ons die gemeenskap se ondersteuning geniet. “Ons glo dat ons nuwe fasiliteite op die beurt ook ‘n heilsame uitwerking op die gemeenskap sal hê. Hierdie eiesoortige fasiliteite spreek verskeie behoeftes in die gemeenskap aan en sal ook kundige personeel en leerders na die Laeveld lok,” sê dr. Louis Swanepoel, skoohoof.

 

As deel van die oorhoofse projek word daar ook tans aan ‘n veeldoelsentrum gebou wat weer ‘n verskeidenheid geleenthede vir die ontwikkeling van kinders op kulturele gebied bied en wat vir die aanbied van verskeie aktiwiteite aangewend sal word. Die dagsentrum wat deel van die fasiliteit is, bied ‘n veilige hawe vir leerders buite skoolure. Verdere bate is die tuiste wat vir die museum, oudleerder- en ondersteunersbond gebied word. Op hulle beurt ploeg hulle waarde trug in die voortbestaan van NHS.

 

“Dit is vir Hoërskool Nelspruit ‘n besondere voorreg om met rolspelers wat die dinamika van groei en vooruitgang van suksesvolle onderwys verstaan, geasosieer te word, en ons ondersteuners se lojaliteit word hoog op prys gestel,” sê dr. Swanepoel.