NHS se boom

NHS se boom

Bekende NHS-baken dalk

 

daarmee heen … of nie ?

 

 

Photo0200    Photo0213

         

           VOORHEEN                                        NOU

 

 

Oor vele jare, het duisende Nellies presies geweet wat dit beteken het as iemand se opdrag of afspraak, die volgende woorde bevat het: “Kry jou by die boom !”

Ons praat natuurlik van ons dierbare ou wildevyeboom, voor die skool se ingang, wat ‘n veilige beskutting en plek van afspraak was. Sedert die begin van die jaar, het menige wenkbroue egter begin lig, want ons boom se gebruiklike donkergroen ‘dakkie’, het hier en daar ‘n ongewone bruin skynsel begin toon. Binne ‘n kwessie van ‘n paar weke,was dit duidelik dat daar groot fout met die boom was.

Sedertdien het al die blare verbruin en begin afval. Dis duidelik: die skrif is vir ‘n trotse NHS-baken aan die muur. Soos altyd, is daar kajuitraad gehou om ook hierdie onverwagte terugslag, te bespreek en met ‘n plan van aksie vorendag te kom. Daar is besluit om onse boom ‘n kans te gun om sy eertydse glorie te herwin – hopelik sal die lente van 2014 weer nuwe lewe in die skynbaar dooie takke laat ontwaak.

Dit lyk tans of die hoop beskaam … ‘n Waardige plaasvervanger is reeds bekom en word liefderyk vertroetel, ten einde die tradisie van ‘die boom’ te kan voortsit. As die ou strydros blyk heeltemal kapoet te wees, sal hy a la die Groot Kalander in ‘Kringe in ‘n Bos’, sy titel as ‘koning van die bome’ (by NHS), moet afstaan en plek vir die  nuwe ‘kroonprins’, wat gewis vertroetel en gepamperlang sal word, moet maak. So sal die tradisie dus voortgesit word.

Die volgende generasie Nellies sal vir seker weer in die verfrissende skadu van ‘die boom’ kan vertoef – al sal dit (na alle waarskynlikheid) ‘n nuwe, groeikragtige een wees. NHS is mos ‘n skool waar vernuwing op alle terreine, gereeld aandag kry. Laat dit dan ook so met die boom wees !

Intussen sal daar sekerlik vele verhale van wat alles onder, voor en langs ‘die boom’ gebeur het, van geslag tot geslag oorvertel word.  

‘n Boom, is ‘n boom, is ‘n … Nee ! Nie onse boom voor die skool nie ! Elke stukkie geskiedenis van die skool, is ‘n saluut waardig – en dit geld ook ons (gewese ?) boom.