Meer oor Nellies Klub 1 000

 1. Doelwitte
  • Om te dien as ondersteunersklub vir alle ondersteuners
 2. Klubgelde
  • Intreegelde van R400 per egpaar sal ook dien as jaargelde vir jaar een of die balans daarvoor indien gedurende die jaar ingeskryf word. Die jaargelde kan versprei word oor twee paaiemente.
  • U lidmaatskap word jaarliks outomaties hernu tensy u dit beëindig.
 1. Klubitems
  Pette en sitplekkussings is by die sekretaris beskikbaar teen billike pryse.
  • Gholfhemde is beskikbaar by CK Embroideries (op die NHS-perseel).

  img_7645-600x400

 1. Voordele
  Voordele vir Klublede wat tans geïdentifiseer is, is die volgende:
  4.1 Lede word gratis uitgenooi na alle onbespreekte skoolgeleenthede, bv. sport.
  4.2 Lede kry voorkeurbesprekings vir bespreekte geleenthede bv. revue en interhoër.
  4.3 Lede word uitgenooi om tydens tuisbyeenkomste in die Nellies Klub 1 000-losie te kom sit.
  4.4 50% Korting op die huur van die restaurant vir twee geleenthede per jaar.
  4.5 ’n Lederegister word gehou en lede se name sal op ’n ererol verskyn vir 10 jaar ononderbroke lidmaatskap.
 1. Algemeen
  • ’n Volledige jaarlikse program word beplan wat daarop gemik is om ondersteuners te verenig en ’n eie identiteit aan hierdie klub te verleen.
  • Onthou die grootste gedeelte van u bydrae gaan vir die instandhouding en opgradering van geriewe vir ons kinders.
  • Ons jaarvergadering vind in Maart plaas en ons hou ook ’n lentebraai vir ons lede in September.

  Laai af

  Doelstellings
  Nellies Klub 1 000-aansoekvorm
  Makro-kaart aansoekvorm