Missie en visie

Hoërskool Nelspruit wil sy visie bereik deur:

 

Geluk

van leerders, personeel, ouers, gemeenskap en die samelewing

Opvoeding

van waardes, norme en standaarde wat die tradisies en lewensbeskouing van NHS is

Bestuur

van aktiwiteite, finansies, personeel en verandering

Ontwikkeling

van oordeelsvermoë, akademie, onderrigtegnieke, personeel, vennootskap, fasiliteite, buite-kurrikulêr en bestuur.