Huis Maré kweek dames met finesse

Huis Maré kweek dames met finesse

August 15, 2018
|

“Om voor die klas te staan en skool te hou.” Dit was die grootste vreugde vir ‘n voormalige hoof by Hoërskool Nelspruit, mnr. H.P.J Maré, na wie die skool se dogterskoshuis vernoem is.

Inwoners van Huis Maré het Woensdag 1 Augustus dié geliefde koshuis se 58ste verjaarsdag gevier. “Vir bykans ses dekades al bied hierdie huis vir ‘n klomp dogters ‘n woning en leef hulle die leuse, ‘dames met finesse’ sterk uit,” vertel mnr. Kobus Hartman, huidige huisvader en adjunkhoof.

Die dogterskoshuis wat op die skoolterrein gelëe is, is op 1 Augustus 1960 in gebruik geneem. Die herdenking hiervan is hierdie jaar onder andere met dougnuts en koeldrank gedurende pouse gevier!

Vir Nellie-dogters is dit letterlik en figuurlik ‘n huis. “Vir duisende dogters wat in gr.8 by die koshuis intrek geneem het, het dit ‘n fondament en stabiliteit gegee sodat hulle na vyf jaar as dames kon uitstap. Oudinwoners verwys dikwels met verlange en dankbaarheid na hul tyd hier,” meen Hartman.
Huis Maré het sy onstaan agt jaar na die skeiding van die Nelspruitse laerskool en hoërskool, wat in 1952 plaasgevind het, gesien. Met die ingebruikneem van die nuwe dogterskoshuis het die bestaande een wat vanaf 1953 beide seuns en dogters gehuisves het, nou slegs ‘n seunskoshuis geword.

Die koshuis is te same met ander projekte soos die skoolswembad onder Maré se leiding aangebring en die sportterrein is ook onder sy hoofskap amptelik namens die stadsraad aan die skool oorhandig.

‘n Gedeelte van die swembad (H2M) by die dogterskoshuis bestaan vandag steeds, hoewel dit kleiner gemaak is. “Ook nog vandag opmerkend is die groot gees van omgee. Hier heers ‘n atmosfeer van opbouendheid,” sê Hartman.

Maré is in 1912 in die Vrystaat op Senekal gebore en het in Wolmaransstad skoolgegaan en gematrikuleer.

Sy onderwysloopbaan het by Hoërskool Lydenburg afgeskop en hy is later as visehoof by NHS aangestel. Hy was in 1954 tydelik hoof en het in 1960 die leisels as hoof by mnr. Hermann Davin, na wie die seunskoshuis later vernoem is, oorgeneem. Hy is ook as huisvader van die dogterskoshuis aangestel.

Met die koshuis se ingebruikneming is dit deur 163 dogters bewoon – drie meer as waarvoor daar eintlik plek was. Tot vandag toe is die koshuis ‘n groot bate vir die skool en gee dit baie dogters die geleentheid om by akademiese, kultuur- en sportaktiwiteite aan te sluit. Vandag word hier bykans ‘n beduidende 240 dogters uit die skool se ongeveer 650 dogters gehuisves, wat geweldige momentum gee aan enige aktiwiteit by die skool.

Die dogterskoshuis in op 1 Desember 1966 amptelik na Maré vernoem, met die beëindiging van sy termyn as hoof en huisvader. Hy het die daaropvolgende jaar inspekteur vir onderwys in Vereeniging asook inspekteur vir Duits tot by sy aftrede geword, en was in Rustenburg woonagtig.

Maré se bynaam was “Shorty” en die rede vir sy afsterwe was glo dat hy aan ‘n naartjie verstik het.

Hy het die skool met die volgende boodskap gelaat:  

“Ek sal gelukkig wees as ek weet dat die skool die volgende 30 jaar dieselfde tipe leerling die lewe instuur as wat hy die afgelope 30 jaar gedoen het. Oral waar jy kom, vind jy die pragtige produk wat Hoërskool Nelspruit gelewer het.”