Hoërskool Nelspruit: Vervoeropname / Transport Survey

Hoërskool Nelspruit: Vervoeropname / Transport Survey

August 20, 2018
|

Geagte ouer / Dear parent

Swaar verkeer rondom die skool is ‘n bekommernis en Hoërskool Nelspruit wil stappe neem om die situasie te verbeter. Ten einde ordentlike beplanning te kan doen versoek ons oorsprongbestemmingsinligting om die beweging van verkeer beter te verstaan. Vul asseblief die onderstaande opname in om ons beplanning te help. Dit is beide in Afrikaans en Engels beskikbaar. As alternatief kan u die PDF aflaai, druk, voltooi en by die skool se ontvangs inhandig. Dit is ‘n vrywillige en anonieme opname. U insette voor of op Vrydag 24 Augustus 2018 sal hoog op prys gestel word. Baie dankie. 

Opnames sal saam met dorpsleerders huis toe gestuur word. Koshuisouers word versoek om dit aanlyn te voltooi. 

The traffic congestion surrounding the school is a concern and we want to take steps to improve the situation. In order to do proper planning, we request origin-destination information to better understand the movement of traffic. Pleasse complete the survey below to aid our planning. It is available in Afrikaans and English. Alternatively please download, print and complete the PDF file and return to the school’s reception. This is a voluntary anonymous survey. Your input by Friday August 24 2018 is valued highly. Thank you. 


 

Afrikaans (Scroll down for English version)

Hoërskool Nelspruit-vervoeropname

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

English

Hoërskool Nelspruit transport survey

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.