Geskiedenis

Historiese agtergrond

In 1916 het hier op Nelspruit ‘n eenmanskooltjie tot stand gekom, ‘n laat en nederige begin, hoofsaaklik a.g.v. die malariagevaar.  Reeds sedert 1933 het die gedagte bestaan dat junior en senior leerlinge van mekaar geskei moes word.  Ontwikkelinge hieruit het daartoe gelei dat die skool toe as die Nelspruitse skool bekend gestaan het.

In 1948 het die eerste matrikulante hulle eindeksamen hier afgelê.  In 1952 is die Hoërskool Nelspruit voltooi en in gebruik geneem.  Sedert die klein begin het daar op vele terreine fenomenale groei plaasgevind en het ook twee skole uit die Hoërskool Nelspruit ontwikkel, nl. Lowveld High School (1970) en die Hoërskool Bergvlam (1975).

Skoolwapen

wapen

Die letters NHS kom voor in die boonste linkerhoek in die sirkel waaruit kruispaaie voorkom.  Die sirkel simboliseer Nelspruit as die “spil” van die Laeveld met dit as vertrekpunt na ander groot sentra.

Die ideaal was dan ook dat NHS die onderwysspil van die Laeveld sal word.  Die arm, met die palmtak, kragtig na bo gestrek, vorm die klassieke beeld van die Romeinse oorwinnaar.

Ons leuse “Palmam Qui Meruit Ferat” (“Laat hom wat dit verdien, die palmtak dra”) sluit hierby aan.

Die seilskip simboliseer die koms van Jan van Riebeeck in 1652.  Driehonderd jaar daarna, in 1952, kom ons skool tot stand.

Die Swartwitpenskop verteenwoordig die pragtige fauna en flora wat in die Laeveld aangetref word.