CSV

CSV

 NELLIE HARTE KLOP WARM


Nelspruit-20121022-00283

 

Om ‘n Nellie te wees beteken om vir mense rondom jou om te gee. Die Nellies het dit weereens uit en uit bewys! Verlede Donderdag het die Nellies skoene wat ingesamel is tydens ‘n VLR projek aan twee minderbevoorregte gemeenskappe oorhandig. Ons hoop dat hierdie klein bydrae ‘n verandering in iemand se lewe te weeg sal bring.

En dan hou die Nellies nie op nie… ‘n Groepie Nellie mamma’s van Komatipoort het 15 skopfietse ingesamel wat hierdie week aan ’n kindersorgsentrum in Woodhouse deur die geesdriftige Nellies aan die kindertjies oorhandig is. Hierdie is ‘n klein gebaar wat ons hoop die kindertjies sommer nog baie gaan geniet! Dankie aan die Komatipoort gemeenskap!

 

“We can do no great things, only small things with great love.”  ~Mother Teresa

 

IMG-20121022-00280

 

 

uitreik okt 2012