Blog - Page 134 of 135 - Hoërskool Nelspruit

wapen

Reglement Prysuitdeling

May 16, 2012
|

  REGLEMENT PRYSUITDELING                       Reglement Prysuitdeling

Lees Meer
wapen

Gedragskode Koshuis

May 16, 2012
|

  HOËRSKOOL NELSPRUIT –  KOSHUISE GEDRAGSKODE VIR KOSGANGERS       1. ALGEMEEN 1.1 In hierdie Koshuisgemeenskap is ‘n gedragskode noodsaaklik om die opvoedkundige doelstellings van die koshuis te  bereik. 1.2 Orde, dissipline […]

Lees Meer
wapen

Skoollied

May 16, 2012
|

  SKOOLLIED   HOËRSKOOL NELSPRUITSKOOLLIED Die son van hierdie wye land,die groeikrag van ons grond,Is deel van hart en leweGetuig ons met hart en mond,Ons bid om krag van Bowe,Ons roeping te volvoer,Ons land […]

Lees Meer

Hoof se boodskap

May 16, 2012
|

 
BOODSKAP VAN ONS HOOF
 

 
Hoërskool Nelspruit gaan met deernisvolle omsigtigheid en Bybel-gefundeerde verantwoordelikheid, om met elke kosbare kind wat deur ouers aan ons toevertrou word.  Dit is inderdaad ’n voorreg om elke leerder se potensiaal deur middel van ’n deeglik […]

Lees Meer