Warm harte sorg vir Kersfees in die Winter

Warm harte sorg vir Kersfees in die Winter

June 12, 2018
|

Winter is hier en daar is baie kinders, ouers, oumas en oupas in ons gemeenskap wat hulp nodig het. Daarom het Hoërskool Nelspruit gedurende Mei ‘n projek geloods waar items soos nie-bederfbare kos, klere, komberse, skoolbehoeftes en sanitêre ware ingesamel is om in die gemeenskap te versprei. 

Hoewel daar ‘n paar pryse op die spel was vir dié wat die meeste items skool toe gebring het, het NHS gewys dat die skool werklik omgee sonder om iets terug te verwag. 

 

 

#NHSgeeom
#KersfeesindieWinter

 

Hoofdogter Liesl Hartley te same met ander hoofleiers en graad 8’s het die items sorteer en help aandra na die bakkie om deur Bid Bediening op Wiele versprei te word. Bid Bediening op Wiele is ‘n organisasie wat 300 gesinne en 23 gemeenskappe bedien en leen hulp aan kleuterskole, ouetehuise, voedingskemas en Huis Tamar. Hierdie vrywillige liefdadigheidsbediening probeer om ‘n verskil in Nelspruit en omgewing te maak deur kospakkies, klere, gordyne, komberse, linne en huishoudelike items in te samel en te versprei. Skenkings kan ook gemaak word. Kontak vir Santie Tyrer en wandi Botha by 0845176806.